wdt_ID Име на институцијата
2 ГРАД СКОПЈЕ
3 ОПШТИНА ТЕТОВО
4 ОПШТИНА ОХРИД
5 ОПШТИНА СТРУМИЦА
6 ОПШТИНА КУМАНОВО
7 ОПШТИНА СТРУГА
8 ОПШТИНА КАРПОШ СКОПЈЕ
9 ОПШТИНА КИЧЕВО
10 ОПШТИНА ШТИП
11 ОПШТИНА ГОСТИВАР
Име на институцијата