wdt_ID Име на институцијата
1 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ
2 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА Република Северна Македонија
3 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
4 ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ
5 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КУМАНОВО
6 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ТЕТОВО
7 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР
8 ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР
9 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ПРИЛЕП
10 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СТРУМИЦА
Име на институцијата