wdt_ID Име на институцијата
1 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ
2 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ
3 ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
4 ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
5 АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ СКОПЈЕ
6 ОСНОВЕН СУД БИТОЛА
7 ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР
8 ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП
9 ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА
10 ОСНОВЕН СУД ОХРИД
Име на институцијата